tirsdag 29. desember 2009

Bakombytter....
For nokre år tilbake fekk eg ofte høyre at bakombytter var noko ein ikkje hadde bruk for, ein skulle holde seg til framforbyttene og liggje framfor hunden og dra. Etterkvart som eg har lært Ted og kjenne så veit eg at bakombytter er eit heilt nødvendig verktøy. Bakombytter er ganske avansert å få skikkeleg til. Det er veldig lett å få ein flick, det vil seie at hunden vender vekk frå deg. Det er viktig at ein har ein hund som er flink å drive framover i et bakombytte, det er litt av grunnen til at eg har utsett bakombyttene med Kelly, ho har ikkje hatt nok drivkraft framover, men no ser det ut til at det løsner.Kelly er tilbake i lett trening igjen noko som er veldig kjekt, ho viser gode takter synes eg. Eg har fokusert mykje på sirkelarbeide med henne og hoppteknikk, dette gjer at ho har begynt å hoppe ganske bra på 65 cm. I dag har eg jobba mykje med innvendige sirkler noko som er viktig for å lære hunden at ein trykkjer på linja bak den. Dessutan skifter hundens gallopp i et bakombytte. Det å presse på hunden lærer hunden å bytte galopp som man trenger i et bakombytte.

Andre ting som eg og fokuserer på i sirkelarbeid :

  • Lære hunden å elske å springe ved min side, skape fart og motivasjon, då er det lettare å skape motivasjon når ein set opp hinder
  • Lære hunden å følgje kroppen min , aldri vende seg vekk
  • Lære hunden akkselerasjon /deakkselersjon ( då kan hunden venne seg på kva som teknisk skjer i hundekroppen når dei må bremse og når dei kan lange ut, steglengden blir ikkje den samme)
  • Anti blindbytte øvingar, lære hunden å gjere 360 graders svinger rundt meg utan å bytte bak ryggen min
  • Glimrende øving til oppvarming før agilitytrening.
  • Jobbe mykje med at hunden skal drive inn til belønningssona, der forsterkninga er
  • Lære hunden å akkselere på ei rett linje
  • Jobber mykje med posisjonsignaler og at når eg spring skal hunden springe og ta dei hindera som ligg i dens veg, når eg bremsar skal hunden samle seg og bremse inn, når eg stoppar skal hunden drive inn til meg til belønningsssona...

Ingen kommentarer: