søndag 28. desember 2008

Vel overstått.........

Lille fine Kelly...
Denne jula har Pernille vore flittig brukt til både kjøring og ridning. Verdas finaste og snillaste hest....


Og så har ho ein fin bestevenn, Mathias..
Er du klar mor til litt work out spør Tedden... ?Vel så har vi kome over i nytt år. Etter hardt press frå dei eg bur i lag med så har ikkje akkurat julehelga bestått av mykje trening ( vel litt har eg snike meg til). Men vi har hatt ei roleg og god jul med mykje god mat og besøk av gode venner og familie.
Eg har sett ein del filmar i jula blant anna Susan sin dvd om 2 gonger 2 metoden (slalom) og Greg Derrett sin nyaste dvd. Å det som er farleg med å få nye dvd ar i hus er at det nok ein gong blir hundre nye ting og trene på. Så no har eg ein del prosjekt gåande med hundane.
Med Kelly så har dette vore prioritert :
- Fri ved fot, her har eg hovedsakleg jobba mykje med proofinga (forstyrrelsar), og med utholdenhet, ho går veldig fint i posisjon no og har ein fin attityd.
- Apportering : når det gjeld apportering så har vi jobba med både treapport og metall. Eg har og sett til hopphinderet rett og slett for å lære ho til å hoppe med apportbukk, dette gjekk veldig fint ho skyt etter apportbukken som ein rakett, ho er mykje meir gjenstandsinteressert enn Ted nokon gong har vore.
Ho har veldig fint opptak no synes eg, men eg trur nok at eg har vore litt for dårleg på å tenkje proofing der må eg vere flinkare og både utfordre meg sjølv og henne.
- Stå under marsj : Dette har blitt ein veldig fin øvelse, ho har ein flott stopp og står fint og er rask i på plassen.
I denne øvelsen har eg jobba mykje med å få ho ut av posisjon, noko som gjer at ho er blitt veldig trygg på kva ho skal gjere....
Kelly har no inne heile klasse 1 programmet, men det som er viktig framover no er å konkurransetrene slik at ho ikkje lar seg distrahere når vi skal konkurrere (det er inga lett oppgåve med lille Kelly, ho er nyskjerrrig som få og så elskar ho absolutt alle).

Men eg må innrømme at det meste av treninga vår går i favør av agility. VI har jobba mykje med ulike Lead Outs (innkalling med framforbytte) siste tida. Der har Ted alltid hatt litt trøbbel, han har aldri fått lære viktigheten av å sjå rett fram og finne linja i banen, han ser på meg. Kelly derimot har lært seg å sjå fram og finne linja og du kan plassere deg i relativt vanskelege lead outs og ho klarer det lett som berre det.
Har og jobba mykje med ulike øvelser der vi veklser mellom akkselerasjon og deakkselerasjon og ho les kroppen min veldig fint.
- Har og fokusert på bakombyttene og serpentin. Ho har begynt å få fint driv framover og derfor har eg kunna begynne med bakombytter på hinder.
- Naseduttane, her har eg som målsetning at dei skal vere ferdig baklengskjeda til mars, håper berre eg greier det. Ho har fine duttar no. Nasedyttane kjem eg hovedsakleg til å ha bruk for på vippa, eg har lyst til å trene inn løpende felt på Kelly. Kelly er ein veldig fin hund og jobbe med, ho er energisk, snill og mykje tøffare enn Ted nokon gong har vore. Ted er ein veldig forsiktig hund mens Kelly er meir utadvendt og pågåande..

Med Ted :
- Eg og Ted driv mykje med finjustering for tida, det vil seie at eg prøver å kombinere ulike handlingsmanøvre i ulike baner, dette er utruleg viktig at du kan setje saman alle dei ulike signala du har i ein bane.
Eg har jobba med nokre kombinasjoner i den siste dvd en til Greg Derrett " On course to Excel ".
I desse kombinasjonane har eg veksla mellom å bruke framforbytter/bakombytter/threadle/serpentiner, push through, LOP (lead out pivot).
Eg ser at eg har begynt å favorisere bakombytter, du får utruleg fine og effektive svingar. Eg tok faktisk tida på TEd i ein kombinasjon der eg først tok berre framforbytter og deretter berre bakombytter. Kombinasjonen med bruk av bakombytter var sekundet raskare enn med framforbytter. Ein anna viktig grunn til at bakombyttene blir valgt er at viss du ikkje klarer å deakkselrere før du skal inn i eit bytte så får du rett og slett eit veldig dårleg positional cue. Viss du fortsatt er i ein akkselreasjon framover så trur hunden at han skal fortsette fram over på linja og så plutseleg snur vi oss i eit bytte, og då får hunden i beste fall ein veldig stor sving og verste fall slår hunden ned ein bom i bakken. Så viss du ikkje kan få bremsa inn i eit framforbytte så er det eit betre alternativ å ta eit bakombytte i staden. Min fremste jobb som handler er heile tida og vise hunden kor vegen går vidare. Ted er rask og dermed er det utruleg viktig at han er godt grunntrent og sjølvstendig i banen slik at eg som handler kan ta kortaste veg og at han sjølv må fullføre slalom og 270 svingar osv då kjøper eg meg tid og kan plassere meg heile tida slik at eg gir hunden min det beste positional cue.

Eg har og for min eigen del blitt flinkare til å tenkje " Desicion making " som i realiteten betyr at du planleggjer kva som blir den raskaste vegen rundt banen ikkje den tryggaste vegen. Dette har eg lært utruleg mykje av. Eg trudde at Tedden var rask, men det eg ser er at viss eg gjer jobben min som handler og tar dei rette valga i banen så går han endå fortare. Og som Greg så så fortreffeleg på dvd at viss du ikkje gjer ein god jobb med å finne raskaste vegen i eit stort mesterskap så har du tapt allerede før du går inn på banen. Der er ikkje problemet at hundane ikkje går feilfritt men det er ti og hundredelar som rår. Det er ufatteleg mange dyktige agilityekvipasjer og det gir eit skikkeleg adrenalin kick og sjå på god agility.....

Det er morosamt å leggje merke til skilnaden på Kelly og Ted. Ho er inne i ein fase med mykje nyinnlæring, medan med Ted er eg beynt å kjenne på tilfredstillelsen dete er å ha ein hund som verkleg begynner å gjere tinga sine riktig bra.
Ambisjonane med TEd i 2009 er rett og slett og gå mange gode og feilfrie løp, gjer vi det så lagar vi iallefall god konkurranse. Eg har og ambisjon om å stille Tedden i klasse 3 i lydighet viss tida mi tillet det..
Med kelly så bør eg kunne klare å starte ho i klasse 3 i lydighet i løpet av året. Agility kjem og med Kelly til å vere hovudfokuset mitt. Eg har merka av første stemne med Kelly på heimebane i august då blir det forttrinnsvis hopp.....Eg er ikkje så sikker på om feltene mine er ferdige innan den tid.

Eg har komme inn på FAnny sin agilityutbilding og gjett om det skal bli fantastisk kjekt, eg gledar meg kjempemasse.........
fredag 12. desember 2008

Akkselerasjon versus deakkselerasjon.....

Ein hund må beherkse både akkselerasjon og deakkselerasjon....i ei agilitybane..
Det er faktisk ganske rart og tenke på kor mykje god trening det kjem ut av relativt enkle kombinasjoner.

Denne kombinasjonen har eg køyrd med begge hundane i dag. I starten veksla eg mellom dei ulike bokstavane (A,B,C,D,E) som står skrive ved kvart hinder, eg testa rett og slett ut hunden sin forståelse for min posisjon, dernest og for å belønne hunden for å drive inn til meg (lære hunden å drive inn til meg når eg står i ro).
Når ein hund har gått agility ei stund er det faktisk viktig og av og til teste hunden og berre la den drive inn til deg i staden for å få fortsette, det er ofte slik at hundane forsterker seg sjløv med å berre fortsett, det sier seg sjølv at då tapper du kontrollen som fører. Det at du får belønna og skapt verdi for din eigen posijon og hunden får lære seg at når ein står i ro så er det lurt å søke opp føreren sin.
Eg varma begge hundane med sirkelarbeid, eg er veldig opptatt av at hundane skal ha ein god forståelse for kva dei ulike signala mine tyder. Eg starta med store sirklar på høgre og venstre utvendig eg veksla mellom framforbytter, la inn 360 graders svinger på stedet, dette er og glimrende i forhold til å lære hunden å ikkje blindbytte, deretter akkselere i full fart og bremse kraftig opp, at hunden lærer seg raskt dei ulike overgangane , akkurat som dei vil komme i ei agilitybane. Eg veit iallefall at uten sirkelarbeid så hadde ikkje Tedden vore så flink som han er i dag. Han har lært seg å følgje mine kroppsbeveglser uten å prøve å springe bak ryggen min eller å ta hinder som han ikkje skal ta (dette har tidlegare vore eit stort problem), han springer mykje fortare fordi han veit kva signala betyr og han forstår mine positional cues, og ikkje minst har svingane hans begynt å bli mykje kortare, og dette sparer ein tid på. Med Kelly har eg vore nøye frå starten og ho går så fint, og ho har faktisk enno bedre overganger mellom akkselerasjon og deakkselerasjon, ho får utruleg fine og thigte svinger.
Kombinasjonen ovanfor er glimrande og kjøre økter med akkselrasjon og deakkselerasjon, ein får då og øvd seg på god timing. Alt i alt ei kjempe lærerik økt.... TAnkane mine går i desse dagar til dei som har vore i Malmø i fire dagar og gått agility for Greg Derrett, der skulle eg ha VORE..gitt. Men å ta seg fri i fem dager frå jobb og reise over fjellet vinterstid det er ikkje berre berre...Men at dei har hatt det lærerikt og kjekt det tviler eg ikkje på...

Herlege vinterdager....

Bonzo ser på pusane til naboen......
Lille Kelly ute og leikar i snøen...


Fine Tedden....
Vi har kosa oss ute i snøen i dag...
Eg prøver å legge ut ein liten filmsnutt......

mandag 8. desember 2008

Jobbing med forstyrrelser....

Mathias+Kelly er lik bestevenner....
Kelly og mammo jobbar med å ha god fokus og attityde når vi jobbar og sjølvsagt i leiken.....


Denne helga er det forstyrrelser i treninga som står i sentrum, sjølvsagt har eg jobba med forstyrrelser i forhold til trening sidan eg fekk Kelly, men det er likevel ein del ting i livet som bort i mot er uimotståeleg slik som Mathias og Ted. Kelly elskar desse to av den enkle grunn av dei verkeleg KAN leike, det skjer alltid noko morosamt rundt dei. Så i staden for å gå å irritere meg over øydelagte treningsøkter når dei er tilstades, så tenkte eg å hoppe i det og lære Kelly kortid han får leike med dei og kortid ein skal jobbe med mor.

Dette innebær jo først og fremst at ho får begrensa tilgang på å herje saman med bestevennane.
Eg har trent to ting paralelt i helga fellesdekk med forstyrrelser og starten i agility, i begge tilfelle er det viktig å holde posisjon til fri signal er gitt. Kelly begynner å bli flink til det, ho har hundrede gongar bedre startprosedyre enn Ted nokon gang har hatt, vel det er berre ein ting å seie om det og det er at ein lærer av sine feil både mennesker og dyr. Eg legg opp øktene slik at ho stort sett skal lykkast, men det ligg og ein del utfordringar der ho verkeleg må vere ettertenksom.

Eg brukte Mathias først :

- han fekk ta ein leike å dra rett framfor ho.

- springe fort vekk frå ho (Kelly skulle sitte tilbake).

- spele litt fotball rundt ho.

- kaste leiker rundt ho på plenen.
Det vanskelegaste var når Mathias begynte å trille ball, Kelly er tross alt veldig glad i fotballar + at Mathias er ein bestevenn, så første gongen så braut ho sitten. Gjekk då over til at Mathias kasta den forsiktig i lufta då gjekk det bedre, etter ei stund så så satt ho og fint når Mathias spelte.
1 premien for denne økta var å få være med Mathias og spele, det er frydefult å sjå på dei to i aksjon.
Eg gjorde ganske tilsvarande med fellesdekken. Nå eg brukte Ted som forstyrrelse så blei det vanskelgaste når eg kallte Ted til meg og ho skulle sitte tilbake, men det tok ikkje lange tida før ho var med på den og.

Elles i helga har eg jobba mest agility med begge to, Tedden sin naseduttar er veldig fine no så eg har ein stor forventning om at det no skal bli gode og stabile felter framover.
Elles har vi jobba ein del med serpentiner og Lead out, Kelly finn linja umiddelbart medan Ted ser litt fram og litt på meg, men det har blitt mykje bedre . Men eg merkar veldig godt på begge to at mykje tørrhandling gir resultater, dei er utruleg lydhøre og går kjempefint. Med Kelly prøver eg no å variere mellom 180 sving, threadle og å ta ein serpentin, ho les dei ulike signala kjempefint.
Elles har eg tatt nokre små økter med stå under marsj for å få den påliteleg, eg er veldig fornøyd med stoppen ho sklir fint inn og stoppar momentant.
Apportering har eg jobba mykje med , Kelly har no eit flott grep og har veldig fint driv ut mot apportbukken går bak og plukker opp. Eg har veksla mellom metall og tre. Metallapporten er vanlegvis vanskelegare å holde, men ho er faktisk meir glad i metall apporten enn den i tre.
I går hadde eg og ei artig slalomøkt med Ted. Susan Garrett kjem ut med ein ny dvd i desse dagar som handler om slalom med 2 gonger to metoden, etter tips frå e- boka eg fekk hos ho så prøvdeeg følgande på TEd.

Eg stod med ryggen til slalomen på ulike avstander, Ted skulle ikkje ha retning slalomen (skulle ikkje sjå mot slalomen når eg gav kommando). HAn tok absolutt alle innganger, sende han til og med frå trappa og bort i slalomen som ligg bak huset. Veldig morsom øvelse som absolutt testar hunden sin forståelse for å finne rett inngang.......

Vel resten av veka blir det lite hundetrening, no er det diverse juleavsluttninger som står for tur.

Ha ei god veke alle saman. Til slutt to gode julegåvetips Greg Derrett sin nye dvd og Susan Garrett sin dvd om slalom, geldar meg ustyrteleg til dei kjem i posten....

onsdag 3. desember 2008

Kurs med Maria Hagstrøm.......

Gjengen samla rundt ein av dei mog mange interessante øktene vi hadde.....Maria er ein enormt kunnskapsrik

og behageleg instruktør..

Eg hadde med meg lille Kelly på kurs denne gangen, og ho er dyktig denne lille voffen...


Lek og vektforskyvningStart på fri ved fot....


Vi jobba ein del med korte kjeder..


Trine og Thea....


Mari og Billy..Elin og Zanto....


Trine sin fine jaktlabbe..


May Britt og Yatzy.......Tone og Skipper...


Fine Priscilla voffen til Vigdis flink lydighetshund og ypparleg agiltyekvipasje........
Kerstin og Synnøve var og med men i og med at eg gjekk før Kerstin så varma eg hund no ho var inne.
Flinke Synnøve var camera woman og konstruktiv observatør..
Vel sjølve kurset var utruleg bra, eg trur faktisk ikkje at eg har vore på mange kurs der eg har lært så mykje nytt og viktig. I tillegg er Maria ein enormt behageleg person, mykje kunnskap og flink til å lære i frå seg.
Dette var i bunn og grunn lille Kelly sitt første kurs. Ho holdt utruleg godt i desse to dagane, eg fekk mange gode bekreftelser at vi er på god vei. Med Kelly har eg vore flink til å gjere ting i frå grunnen, tanken er at eg skal gå ho opp i elite i lydighet og vi skal sjølvsagt konkurrere i agility. Fordelen til Kelly er at ho har lært seg dette med kjeding heilt i frå starten av, at hunden må gå stadig lengre før belønninga kjem. Dette er jo for å trene hunden til å tåle eit konkurranseprogramm seinare. Personleg har eg hatt veldig gode erfaringer med det. Ein annan ting Kelly er flink til er å starte opp treninga, ha bra fokus og attityde når vi trenar.
Dette var Maria veldig opptatt av. Kelly er og dessutan veldig lett å belønne, eg har vore flink til å variere belønning frå ho var lita, så no leiker ho med kva det skal vere. Vi hadde mykje om korleis ein kan konkurransetrene, gjere treninga så like konkurranse som mogeleg . Ein annan vikitg ting er dette med forstyrrelser tidleg i treningen, at det er berre å holde seg i skinnet så kjem belønninga.
Ho snakka og om " spelet" arbeid-belønninger og å bygge verdi for kvar enkel atferd slik at hunden utfører atferder med god attityde og forståelse. Viktig og å være nøye på å skilje mellom aktiv og passiv belønning, at hunden kan være i full eksplosjon det eine øyeblikket og være totalt i ro i det neste øyeblikket.
Ein god lydighetshund må kunne veksle fort mellom passiv og aktiv med god attityde.
Eg var imponert over lille Kelly, ho har blitt veldig fin på fri ved fot, vi har jobba mykje med vendingar som begynner å sjå fine ut, ho fekk og vise apportering av metall og fjerndirigering, ho har fine bevegelser no når eg står heilt nære.
Vi har og jobba mykje med å ta fleire momenter etterkvarandre før belønning og arbeidsmoralen hennars er upåklageleg. Eg prøver å variere belønning slik at det ho ikkje alltid skal få forventning at det kjem belønning etter endt moment, nokre gonger belønner eg overgangane til nye momenter.
Vi jobbar og mykje med agility, eg skal prøve no å få leggje ut nokre filmsnutter av henne..Men det får eg komme tilbake til....Topp kurs og flinke deltakere...
Så skal du ha ein instruktør med engasjement, kunnskap og forståelse så prøv å booke Maria, ho er berre kjempedyktig...