tirsdag 17. juli 2007

På jakt etter FLYT........

Mammen og klikkerhunden Ted i mål etter eit løp med flyt frå start og til mål
(fotografiet er tatt av Helge Himle)

Vel i dag har eg gjort meg nokre tankar om omgrepet flyt. Kva er eigentleg det og kva forutsetnader set dette til hund og fører ?. Eg har vel aldri hatt eit slikt utfordrande og kjekt år når det gjeld hundetrening, møte flinke og engasjerte mennesker. Men det eg ser er at til meir eg lærer desto meir ser eg kva det faktisk krev av ein ekvipasje for å nå toppen og ikkje minst halde seg der.

Flyt er ein automatisert handling der oppgåva skal følast sjølvsagt og gitt for hunden. Alle atferder skal kunne utførast med slik fart og presisjon at atferden til slutt vert automatisert.

Alle dagar er ulike, nokre er prega av at ein får det til og ein føler treninga går framover, andre dagar er litt prega av stress og nedtelling til eksamen i oktober. Sist eg rekna hadde eg 102 grunnferdigheter som skal ha flyt før 14 oktober, det er ikkje så lenge til. Eg trener flittig kvar dag, men er framleis usikker på om eg vil nå målet mitt. Ein annan ting som har slått meg er jo at viss hunden skal få flyt på atferdene så må jo og hundefører ha flyt på korleis du trener hunden opp og fram. Eg trur det er dette som er vanskeleg for min del. Dette er min første klikkerhund og det er stadig nye ting som ein heile tida skla lære. Vegen fram er ikkje berre prega av framsteg men og at ein må stoppe opp og revurdere om det var så lurt det eg nettopp gjorde. Men når tida er knapp og det enno er mykje som manglar kjenner eg at eg blir veldig stress, fordi eg så veldig gjerne vil få dette til.

Men tru på ingen måtte at eg har gitt opp... Dei to siste åra sidan eg byrja på trenar kurset hos Marianne har gitt meg utruleg mykje verdifull trening, og at eg stadig blir flinkare og flinkare til å setje gode kriterier å sjå kva som er god trening og kva som ikkje er det. Kor viktig smådetaljane i treninga er for at det skal fungere når du set ein øvelse saman.

I dag har vi trena mykje på rygging og litt apportering samt framsending til musematte, den kjem eg til å få god bruk for når eg no skal byrje å sjå på klasse 2 programmet. På torsdag skal eg trene med Kerstin, Anette og Siv og takk og lov for det. Flinke folk med mykje god kunnskap opg som gir meg mykje inspirasjon......

1 kommentar:

Mitt hvite hus sa...

Hei Bodil:=)

Flyt på adferdene er viktig, men det tar tid å få en adferd på flyt nivå. Den tiden har vi eller har vi den ikke? spørs hvilket "mål" vi sikter etter. Mål: 14 oktober , da har vi kanksje knapt med tid, men vårt personlige mål ja da har vi tid, og vi skal nå det målet Bodil:=)
Vi har mange andre nivåer vi skal igjennom også, forme frem adferder, den kan ta tid hvis man har en hund som ikke er på nett hele tiden , man møter på utfordringer i prosessen å få frem den riktige adferden, så tar det tid med presisjonstreningen. Når man har kommet dit hen at man har adferden slik man vil er det "bare" å få mange nok repitisjoner slik at adferden kommer på flyt nivå.

Kjempebra skrevet, og DU vil nå dine personlige mål, ingen tvil om det:=)
Sees på torsdag til en ny treningsøkt. Gleder meg.